Pozivamo Vas na 53. HRVATSKI I 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA gdje se možete upoznati s najnovijim rezultatima stručnih i znanstvenih istraživanja u poljoprivredi

Preuzimanja

Organizatori

Odbori

Lokacija

Registracija

Smještaj

Preuzimanja

Sponzori

Prva obavijest

SA2018 Prva obavijest  |  1,7 MB

 

Predložak (Word template)

Predložak koristiti za pripremu elektronske verzije sažetka za slanje.
SA2018 Sažetak predložak  |  30 KB

 

Predložak koristiti za pripremu elektronske verzije rada za slanje.
SA2018 Rad predložak  |  80 KB  |  

 

Rezervacija smještaja

Sudionici simpozija sami rezerviraju smještaj isključivo preko online obrasca Dubrovnik Sun d.o.o.