Pozivamo Vas na 53. HRVATSKI I 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA gdje se možete upoznati s najnovijim rezultatima stručnih i znanstvenih istraživanja u poljoprivredi

Program

Program

Detaljan program

Upute za predavače

Uz plenarna izlaganja rad Simpozija okvirno će se odvijati u slijedećim sekcijama:

  1. Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša
  2. Agroekonomika i agrosociologija
  3. Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  4. Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje
  5. Ratarstvo
  6. Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo
  7. Stočarstvo
  8. Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Radovi koji nisu izravno obuhvaćeni navedenim sekcijama ili temama, a spadaju u područje poljoprivrede (zaštita bilja, poljoprivredna tehnika i tehnologija, ukrasno bilje, ljekovito, aromatično i medonosno bilje, hrana) bit će uvršteni u jednu od postojećih sekcija sukladno temi prispjelog rada. Prema temama pristiglih radova oblikovat će se nove sekcije, uz uvjet da pristigne najmanje dvadeset radova. Predočenje postera provodi se unutar svake sekcije.

 

Službeni jezik

Službeni jezici Simpozija su hrvatski i engleski. Plenarna izlaganja prevodit će se simultano. Sudionici koji izlažu na hrvatskom jeziku moraju imati pripremljene PowerPoint prezentacije odnosno postere na engleskom jeziku.