Pozivamo Vas na 53. HRVATSKI I 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA gdje se možete upoznati s najnovijim rezultatima stručnih i znanstvenih istraživanja u poljoprivredi

Program

Program

Detaljan program

Upute za predavače


Sekcija / Section Datum / Date Dvorana / Hall Vrijeme / Time
1 Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša /
Agroecology, Organic Agriculture and Environment Protection
Srijeda / Wednesday
21.2.2018.
Četvrtak / Thursday
22.2.2018.
Delta 16:00


8:30
2 Agroekonomika i ruralna sociologija / Agricultural Economics and Rural Sociology Srijeda / Wednesday
21.2.2018.
Aqua 9:00
3 Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo / Genetics, Plant Breeding and Seed Production Utorak / Tuesday
20.2.2018.
Delta 9:00
4 Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje / Vegetable growing, Ornamental, Aromatic and Medicinal Plants Utorak / Tuesday
20.2.2018.
Riva 9:00
5 Ratarstvo / Field Crop Production Srijeda / Wednesday
21.2.2018.
Delta 9:00
6 Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo / Fisheries, Game Management and Beekeeping Utorak / Tuesday
20.2.2018.
Aqua 9:00
7 Stočarstvo / Animal Husbandry Srijeda / Wednesday
21.2.2018.
Riva 9:00
8 Voćarstvo/ Pomology
Vinogradarstvo i vinarstvo / Viticulture and Enology
Četvrtak / Thursday
22.2.2018.
Aqua
Riva

8:30