Pozivamo Vas na 53. HRVATSKI I 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA gdje se možete upoznati s najnovijim rezultatima stručnih i znanstvenih istraživanja u poljoprivredi

Registracija

Organizatori

Odbori

Lokacija

Registracija

Smještaj

Preuzimanja

Sponzori

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 22. siječnja 2018.

Sudionici s uplaćenom kotizacijom trebaju prilikom registracije predočiti potvrdu o uplati (onu istu koju su prethodno faksirali tajniku Simpozija). Predočenjem uplatnice sudionici će dobiti Zbornik radova/Zbornik sažetaka u elektronskom obliku i akreditacijsku karticu, koju su obvezni nositi prilikom ulaska u dvoranu.

Registracijski pult nalazi se ispred Kongresne dvorane i bit će otvoren za registraciju "na mjestu" u vrijeme:

Nedjelja 18. veljače 2018. 16:00 - 19:00
Ponedjeljak 19. veljače 2018. 8:00 - 18:00
Utorak 20. veljače 2018. 8:00 - 18:00
Srijeda 21. veljače 2018. 8:00 - 18:00
Četvrtak 22. veljače 2018. 8:00 - 14:00

 

Važni datumi

Registracija / Prijava naslova rada 29. rujna 2017.
15. listopada 2017.
Dostava sažetka ili rada 27. listopada 2017.
10. studenog 2017.
Obavijest o prihvaćanju rada 22. prosinca 2017.
Uplata kotizacije 22. siječnja 2018.

 

Zadani rokovi su obvezujući i neće biti produživani.

 

Kotizacija

Uplata do 22. siječnja 2018. 800,00 kn
Uplata nakon 22. siječnja 2018. 1.000,00 kn

 

Kotizaciju uplaćuju svi sudionici Simpozija.

 

Način plaćanja

Uplatu kotizacije sudionici iz Hrvatske u navedenom roku trebaju doznačiti na račun:

Primatelj: Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Adresa: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
Ime banke: Addiko Bank
IBAN HR17 2500 0091 1020 1947 0
Swift / BIC HAABHR22
Poziv na broj: SA2018-OIB
Naznaka: SA2018 – kotizacija; ime i prezime sudionika

Institucije/tvrtke koje kotizaciju uplaćuju za više sudionika trebaju popis sudionika za koje je uplaćena kotizacija poslati na e-mail: sa@pfos.hr.