Pozivamo Vas na 53. HRVATSKI I 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA gdje se možete upoznati s najnovijim rezultatima stručnih i znanstvenih istraživanja u poljoprivredi

Upute za pripremu cjelovitog rada

Upute - sažetci

Upute - radovi

Prihvaćeni radovi

Sve upute za pisanje radova nalaze se u predlošku rada. Na kraju hrvatskog teksta navesti naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku. Elektronski zapis Zbornika radova bit će podijeljen sudionicima koji uplate kotizaciju.

MOLIMO AUTORE DA SE PRILIKOM PISANJA RADA PRIDRŽAVAJU TEHNIČKIH UPUTA I OBVEZNO KORISTE PRILOŽENI PREDLOŽAK (SA2018 RAD PREDLOŽAK). RADOVI KOJI NISU PISANI U PRILOŽENOM PREDLOŠKU, BIT ĆE VRAĆENI AUTORIMA.

 

Označavanje i slanje radova

Radove treba poslati u elektronskom obliku kao dokument u privitku (attached file) na e‐mail adresu: sa@pfos.hr zaključno do 27. listopada 2017. 10. studenog 2017. Mole se autori da sami odrede sekciju kojoj pripada njihov rad i da dokument označe kodom sekcije i dodaju prezime prvog autora (npr. 1prezime, 5prezime, 7prezime). Ako jedan autor sudjeluje s više radova tada se iza prezimena dodaje broj (1prezime1, 1prezime2). Molimo Vas da radove pripremite i snimite na način opisan u uputama, te da ih pošaljete do predviđenog roka jer u protivnom neće biti uvršteni u program niti u Zbornik Simpozija.