Pozivamo Vas na 53. HRVATSKI I 13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA gdje se možete upoznati s najnovijim rezultatima stručnih i znanstvenih istraživanja u poljoprivredi

Upute za pripremu sažetka

Upute - sažetci

Upute - radovi

Prihvaćeni radovi

Sve upute za pisanje sažetaka na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se u predlošku sažetka.

MOLIMO AUTORE DA SE PRILIKOM PISANJA SAŽETKA PRIDRŽAVAJU TEHNIČKIH UPUTA I OBVEZNO KORISTE PRILOŽENI PREDLOŽAK (SA2018 SAŽETAK PREDLOŽAK). SAŽETCI KOJI NISU PISANI U PRILOŽENOM PREDLOŠKU, BITI ĆE VRAĆENI AUTORIMA.

U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Autorima se sugerira da sažetak ne bude prekratak (dozvoljeno 1500 slova, uključujući razmake između riječi) i općenit. Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.

Za slanje sažetka, dokument (file) označiti kodom sekcije i prezimenom prvog autora (npr. 1Prezime) i poslati u elektronskom obliku na e‐mail adresu: sa@pfos.hr zaključno do 27. listopada 2017. 10. studenog 2017.